Hoppa till innehållet
Kranvatten. Bildkälla: Wikimedia Commons
Kranvatten. Bildkälla: Wikimedia Commons Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hållbar dricksvattenförsörjning

Publicerad: 22 februari 2016

Här i Norden är vi på många sätt lyckligt lottade vad gäller tillgången på färskt dricksvatten både när det gäller tillgång och kvalitet. Trots detta händer det då och då att något inträffar som gör folk sjuka av det kranvatten man normalt betecknar som säkert

Hållbar dricksvattenförsörjning var temat på det seminarium som förra veckan samlade VA-branschen och studenter från programmen Naturresursteknik, Väg- och vattenbyggnad och Samhällsbyggnad i ett arrangemang i samarbete med den nationella organisationen Svenskt Vatten.

–  Det är stora kostnader förknippade med förorenade vattentäkter. Man har uppskattat att utbrottet av magsjuka i Östersund 2010, där minst 12 000 personer drabbades, kostade samhället mellan 121 och 241 miljoner kronor, sa Anna Mäki, konsult på Vatten&Miljöbyrån AB, som var en av den inbjudna föreläsarna.

Vattentäkter i Sverige är skyddade av omfattande regelverk och lagstiftning men drabbas ändå ibland av olyckor, miljöbrott eller andra oförutsedda haverier.

–  Det finns en hel del utmaningar som resultat av den globala uppvärmningen, förändringar i vårt klimat, som kan påverka vårt normalt säkra dricksvatten negativt. Dessa utmaningar måste diskuteras på ett brett plan, säger Maria Viklander, professor inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

För studenterna inom sektorn samhällsbyggnad, miljö och vatten var detta seminarium dessutom ett bra tillfälle att träffa de företag där de kanske kommer arbeta hos efter examen. Seminariet avslutades med en mingelafton där man både åt en god middag och minglade.

Bland de inbjudna företagen fanns WSP, Ramböll, Pireva, Sweco, Tyréns, Vatten & Miljöbyrån, samt VA-klustret Dricks (Chalmers) och Svenskt Vatten.

Stefan Marklund

Marklund, Stefan - Konsult

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser