Hoppa till innehållet

Här testas byggnadsmaterial

Publicerad: 16 februari 2017

På universitetsområdet i Luleå har ett antal miniatyrhus väckt nyfikenhet och många har spekulerat om bikupor eller hundkojor. Alexandra Andersson Wikström, doktorand inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, arbetar med projektet där ett antal byggnadsmaterial testas för att få kunskap om vilka som kan bidra med olika föroreningar från den urbana miljön till dagvatten.

Resultat från en tidigare labbstudie visade att flertalet vanligt förekommande takmaterial är potentiella bidragare av både metaller och olika organiska föroreningar till dagvatten. Bland annat uppvisade takmaterialet shingel potential att bidra med både metaller och den organiska ämnesgruppen nonylfenoler till takavrinningen, medan PVC-takduk visade potential att släppa de organiska ämnena nonylfenoler och ftalater. Resultaten ligger delvis till grund för urvalet av byggnadsmaterial, som nu alltså ska studeras i utomhusmiljö – i verkligheten.

– Med denna kunskap ges vi möjlighet att förhindra att en del av ämnena ens hamnar i dagvattnet, genom att till exempel undvika att använda de material som är orsaken. Kunskapen skulle till exempel kunna användas av kommuner för att göra uppskattningar om vilka halter som kan förväntas i dagvatten från givna områden, men också i miljöcertifieringsprogram för byggnader och kvarter, säger Alexandra Andersson Wikström.

Byggnadsmaterialen på de miniatyrhus som nu byggts och står utomhus kommer att utsättas för väderpåverkan och naturligt slitage, för att undersöka hur utsläppen av föroreningar förändras med tiden och materialens ålder. Även andra faktorer som tros kunna påverka mängden föroreningar som materialen släpper, till exempel utomhustemperatur och regnets intensitet, kommer att studeras.

– I de fall där möjligheten att förebygga utsläppen inte finns, kan dagvattnet i stället komma att behöva renas. Här behövs mer kunskap för att kunna utveckla lämpliga reningstekniker anpassade efter rätt typer av föroreningar, säger Alexandra Andersson Wikström.

De material som testas är: takduk i PVC, bitumen shingel, bitumen takpapp, kopparplåt, zinkplåt, galvaniserat stål, corténstål (rosttrögt stål), rostfri plåt och ytbelagd, korrugerad plåtprofil. Detta projekt är en fortsättning på ett annat projekt med laboratorieförsök inom samma område som vi skrev om förra året, se länk nedan:

Alexandra Müller

Müller, Alexandra - Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493078

Taggar