Hoppa till innehållet

Högt tryck på små avlopp denna coronasommar

Publicerad: 2 juni 2020

Många kommer att tillbringa årets semester i en sommarstuga för att undvika coronavirusets härjningar. Detta kommer i sin tur att öka trycket på de lite enklare avloppsanläggningar som hör en sommarstuga till. Forskaren Inga Herrmann vid Luleå tekniska universitet har studerat små avlopp lite närmare och föreläste idag om sin forskning på Vetenskapens hus i Luleå.

Att återanvända sitt eget avloppsvatten ger en miljövinst då man minskar den energi som krävs för att tillverka och transportera gödselmedel.

– Det kan ju vara en bra idé att låta avloppsanläggningen i sommarstugan bli årets prioriterade renoveringsobjekt, säger Inga Herrmann, biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Många äldre avloppsanläggningar i sommarstugor har brister och släpper ut föroreningar vilket leder till övergödning. Vissa är inte längre lagliga på grund av skärpta miljökrav. Men det finns hållbara alternativ, både ur en ekonomisk aspekt och ur miljösynpunkt.

– Avloppsvatten är en resurs som kan användas vid odling i trädgården, säger Inga Herrmann.

Urin som blandas i träaska luktar inte

Ett av de tips som Inga Herrmann gav under sin föreläsning var att använda familjens urin i bevattningen av trädgården. Urin innehåller kalium, fosfor och kväve och blandas med en del urin och nio delar vatten. För att undvika en otrevlig doft kan urinet först blandas i träaska från den öppna spisen eller eldstaden.

I den efterföljande frågestunden kom en fråga om hur Inga Herrmann ställer sig till förbränningstoaletter. Svaret blev att de nog är bra i de fall där det är svårt att tömma en tank om stugan till exempel ligger mycket otillgängligt. Men Inga påpekade också att förbränningstoaletter drar en hel del el och att de är ganska dyra att köpa.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser