Hoppa till innehållet
grön vägg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hur effektiva är gröna väggar för BDT-vattenbehandling?

Publicerad: 6 mars 2022

På RecoLab i Helsingborg, en utvecklingsanläggning med testbädd för forskning som drivs av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), genomförs en studie om gröna väggar för BDT-vattenbehandling av doktoranden Mashreki Sami, Dag&Nät, i samarbete med NSVA.

I Helsingborg insamlas BDT-vatten (bad-, dusch- och tvättvatten) från fem flerfamiljshus, ett kontorskomplex, två restauranger och två butiker, motsvarande en total volym på 800 pe. En grön vägg behandlar en delström av detta BDT-vatten. I den gröna väggen undersöks fem typer av filtermaterial (pimpsten, biokol, hampafiber, kaffesump och fibermull) med tre olika hydrauliska bevattningsbelastningar (4,5, 9, 18 L/dag). Dessutom valdes tre växtarter, stubbtåg (Juncus compressus), förgätmigej (Myosotis scorpioides) och hundstarr (Carex nigra) på grund av deras lokala tillgänglighet i Skandinavien och tålighet mot förorenat vatten, såsom BDT-vatten. Den gröna väggen består av 36 krukor uppsatta i tolv konfigurationer med tre krukor innehållande samma filtermaterial. Varje kruka i en konfiguration planterades med en växtart.

grön vägg

Tredubbelprover från varje materialtyp och hydraulisk belastning analyserades för organiskt material (TSS, BOD, COD och TOC), näringsämnen (kväve och fosfor), mikroorganismer (E.coli och enterokocker) och tensider. Växternas tillväxt och överlevnadsförmåga vid bevattning med BDT-vatten bedömdes visuellt under hela försöksperioden och väggens grönska utvärderades.

De preliminära resultaten från analysen visar en betydande reduktion av BOD, COD, TOC (se figur) och TSS. De hydrauliska belastningar hade låg effekt på rening av organiska ämnen men påverkar reningseffektiviteten när det gäller näringsämnen. Resultaten indikerar därmed potentialen av gröna väggar och filtermaterialen att rena organiskt material från BDT-vatten, med hög reningseffektivitet även vid hög hydraulisk belastning.

 

Mashreki Sami

Mashreki Sami, Doktorand

Telefon: 0920-491829
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser