Hoppa till innehållet
Ida Sandström, ex-jobbare 2016.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hur kan man arbeta fram en framtida vattenförsörjningsstrategi?

Publicerad: 22 november 2016

Ida Sandström, Civilingenjör Naturresursteknik, LTU, har nu färdigställt sitt examensarbete ”Multikriterieanalys - Verktyg vid bedömning av framtida dricksvattenförsörjning”. I detta arbete har hon undersökt hur ett arbetssätt som inkluderar en multikriterieanalys kan användas för att ta fram en strategi för en kommuns framtida vattenförsörjning.

Examensarbetet ger vägledning om hur man kan tänka och arbeta när den nuvarande dricksvattenförsörjningen i en kommun är uppdelad på många enheter och vattenverk. I arbetet har bland annat tagits hänsyn till de befintliga vattentäkternas kapacitet och vattenkvalitet, risk för vattenkvalitetsförsämring i relation till markanvändning, reservvattenförsörjning, resursanvändning (främst relaterat till pumpbehov) och arbetsmiljö. Arbetet har utförts i samarbetet med Miljö och Vatten i Örnsköldsvik och Örnsköldsviks kommuns vattenförsörjning har använts som case i fallstudien. I metodutvecklingen av multikriterieanalysen utvärderades även tre olika sätt att vikta de olika indikatorerna. I detta specifika fall resulterade alla de tre viktningsmetoderna i samma första alternativ för en framtida vattenförsörjning i Örnsköldsvik.

Den som vill läsa mer kan ladda ner rapporten här: