Hoppa till innehållet
Foto: Privat
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hur kan man prioritera var ledningsnätet för vatten och avlopp ska förnyas?

Publicerad: 2 oktober 2018

Andreas Nilsson och Fredrik Stoltz har läst civilingenjörsprogrammet väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet. De har nu färdigställt och publicerat sitt examensarbete. Deras arbete handlar om hur man i kommunen kan prioritera vilka områden som ledningsnätet behöver förnyas.

De har arbetat fram en värderingsmodell som syftar till att långsiktigt behålla servicenivån för kunderna. Indata för modellen baseras på driftstörningsstatistik och anläggningsdata. Öppna programvaror har använts för analys och visualisering av förnyelsebehoven. Examensarbetet har utförts i samarbete med Bodens kommun.

– Resultaten av analysen visar att det finns en tydlig korrelation mellan läckrekvens på vattenledningsnätet och olika påverkande faktorer som jordart, ledningsmaterial och anläggningsår, berättar Fredrik Stoltz.

En metod har även tagits fram för att hjälpa kommuner att sammanställa vilka påverkande faktorer som är kritiska för just den kommunen, baserad på den information kommunen har att tillgå. Vidare utvecklades en metodik för hur kommuner kan sammanställa driftstörningar och illustrera dessa med öppna programvaror.

– Vi har även utvecklat en värderingsmodell för att identifiera i vilka områden kommunen bör satsa på ledningsförnyelse, säger Andreas Nilsson.

För Bodens kommuns räkning togs en rekommendation fram för hur kommunen de kommande åren ska prioritera sin ledningsförnyelse som baserades på värderingen av kundservice samt analysen av ledningskonditionen i de olika områdena.

– Fredrik och Andreas har angripit en av VA-branschens framtidsfrågor med stor energi och kreativitet, något att spinna vidare på och god hjälp för oss i vår fortsatta förnyelseplanering, säger Magnus Bäckström, enhetschef på VA-avdelningen på Bodens kommun.

Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Kajsa Simu

Simu, Kajsa - Adjungerad universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser