Hoppa till innehållet
Forskning kring alternativa mätmetoder

I media: Forskning kring alternativa mätmetoder

Publicerad: 12 februari 2018

Vid Luleå tekniska universitet pågår forskning kring alternativa mätmetoder för att detektera felkopplingar och tillskottsvatten. Om denna forskning berättade doktoranden Oleksandr Panasiuk för mer än 120 deltagare från olika företag och kommuner vid Sveriges TV-inspektionsföretags Förenings (STVF) Teknikträff som ägde rum den 1-2 februari, på Arlanda.

I det omfattande och varierade programmet ingick bl.a. en utställning om tekniska nyheter och olika föreläsningar. En av talarna var doktoranden Oleksandr Panasiuk, Dag&Nät vid LTU, som berättade om sin forskning kring olika mätmetoder för att detektera felkopplingar och tillskottsvatten. Bland dessa kan nämnas visuell inspektion med hjälp av rök- eller färgtest eller CCTV (TV-inspektion), mätning av kemiska parametrar som exempelvis ammonium eller koffein, mikrobiologiska parametrar som exempelvis E.coli eller totala koliformbakterier, och fysikaliska parametrar som till exempel temperatur.

Exempel på mätmetoder
Exempel på mätmetoder. De som är märkta med röd asterix lämpar sig bara för detektering av felkopplade rör.
Oleksandr Panasiuk

Panasiuk, Oleksandr - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491656