Hoppa till innehållet
I media: Kurs från LTU om dagvattenhantering i ett föränderligt klimat

I media: Kurs från LTU om dagvattenhantering i ett föränderligt klimat

Publicerad: 21 mars 2023

Luleå tekniska universitet har tagit fram en ny onlinekurs om dagvatten i ett föränderligt klimat.

Enligt Godecke Blecken, professor i VA-teknik, är syftet med utbildningen att skapa en generell förståelse av hur urbanisering och pågående klimatförändringar påverkar vattnets kretslopp och därmed urbana dagvattenflöden och dagvattenkvalité.

Kontakt

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser