Hoppa till innehållet
1.jpg

I media: Miljövänligare snöhantering

Publicerad: 6 november 2016

Vad händer en hård vinter när snön i storstäder ska forslas bort fort och så kort sträcka som möjligt? I Stockholm tippas en stor mängd snö i Mälaren. Nu ska en grupp forskare undersöka hur detta påverkar dagvattnet.

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634
Stefan Marklund

Marklund, Stefan - Konsult

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar