Hoppa till innehållet

I media: SVU-rapport om sektorsöverskridande samarbete i VA-branschen

Publicerad: 28 november 2018

De två samverkansinitiativ som studerats är dels Sweden Water Research AB som sedan 2013 är en samverkansorganisation mellan de offentliga VA-organisationerna NSVA, VA Syd och Sydvatten, dels kompetensnätverket Dag&Nät som är en äldre samverkansorganisation mellan offentliga och privata aktörer och med basen på Luleå tekniska universitet.

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634