Hoppa till innehållet
Svenskt-Vatten.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

I media: Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

Publicerad: 1 mars 2017

Nominerad: Ida Sandström, Luleå tekniska universitet -
Multikriterieanalys - Verktyg vid bedömning av framtida dricksvattenförsörjning. Ida Sandström har läst Civilingenjör Naturresursteknik.

Svenskt Vatten har instiftat ett pris till "bästa examensarbete inom VA-området" för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för området. Priset, fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr, delas ut på Vattenstämman.