Hoppa till innehållet
Ico Broekhuizen
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ico Broekhuizen anställs efter disputation

Publicerad: 15 oktober 2021

Efter att ha disputerat i VA-teknik vid Luleå Tekniska
Universitet våren 2021 stannar Ico Broekhuizen kvar vid forskningsämnet och förstärker gruppen med sin kompetens inom forskning och utbildning.

Ico fortsätter sina studier om mätningar i och modellering av
dagvattensystem. Arbetet utförs bland annat inom DRIZZLE och nya Formas-projektet ”Övergång till en hållbar och multifunktionell dagvattenhantering i befintlig bebyggelse”. Han kommer även vara involverad i utvecklingen av nya civilingenjörsprogrammet Vattensystem och miljö.

Ico Broekhuizen

Ico Broekhuizen, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493570
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser