Hoppa till innehållet
gatubild
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

InfraSweden2030:s programkonferens

Publicerad: 14 december 2020

I oktober genomförde InfraSweden2030 sin årliga programkonferens. På grund av pandemin genomfördes konferensen i år helt on-line, med de fördelar som ett sådant upplägg kan ge. Konferensen öppnades för första gången upp för externa deltagare och alla med pågående projekt uppmanades att bjuda in intressenter.

Dag&Nät medverkade med en presentation och diskussion kopplad till projektet REKO – Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar. Annelie Hedström gav en bakgrund till projektet och Youen Pericault presenterade resultat rörande den prototyp som han utvecklat. Prototypen är ett digitalt verktyg som kan användas för att utvärdera ekonomiska, sociala och miljömässiga kostnader avseende olika policyer för samordnad förnyelse av VA- och gatunät. De preliminära resultaten visar att samordning av förnyelseprojekt påverkar de långsiktiga kostnaderna genom lägre kostnad per meter men gör att man inte använder delsystemens fulla livslängder vilket kan ge en större miljöpåverkan. Vidare kan så här långt konstateras att utfallet av att koordinera förnyelse är en komplex process och resultaten har inte varit uppenbara att se innan analysen gjorts.

Youen Pericault

Youen Pericault, Doktorand

Telefon: 0920-493528
Organisation: Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser