Hoppa till innehållet
Eu Flagga neutral high res

Inspel kring prioritering av potentiellt farliga föroreningar i urbant avloppsvatten

Publicerad: 27 september 2019

EU:s direktiv om rening av urbant avloppsvatten har varit öppet för inspel, för att kommissionen ska kunna avgöra om en revidering av direktivet behövs eller ej.

DRIZZLE har bidragit i denna process genom att professor Lian Lundy, LTU varit med och författat ett ståndpunktsdokument gällande prioritering av potentiellt farliga föroreningar i urbant avloppsvatten.

Dokumentet togs fram som ett samarbete mellan NORMAN-nätverket och Water Europe (fd. WssTP) och sammanfattar de viktigaste slutsatserna från en workshop.

Dokumentet finns att ladda ned här.

Lian Lundy

Lundy, Lian - Gästprofessor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser