Hoppa till innehållet
iStock_000023140133Large.jpg

Iskalla idéer blir innovativa produkter

Publicerad: 22 oktober 2012

I utvecklingsprojektet Attract, med kopplingar till de stora samhällsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare, utvecklar företag och LTU-forskare produkter relaterade till allt från attraktiva utemiljöer, isolermaterial och lågenergihus, till innovativa hållbara energilösningar anpassade för byggnader i kallt klimat.

Utveckling av varor och tjänster för attraktivt och hållbart samhällsbyggande i kalla områden är målet för företag och forskare i utvecklingsprojektet Attract.

Vinnova och Hjalmar Lundbohm Research Centre (HLRC) är huvudfinansiärer av projektet som har en total budget på 23 miljoner kronor. I samarbete med ett 15-tal svenska och internationella företag bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete för att ta fram innovativa varor och tjänster som bidrar till byggandet av hållbara attraktiva livsmiljöer i den subarktiska zonen, dvs stora delar av Sverige, Ryssland, Kina, Kanada m.fl. Utgångspunkten för produktutvecklingen, som leds av ett starkt forskarteam från LTU, är tidigare gjord forskning med kopplingar till LKAB:s expansion i Gällivare och Kiruna. De företag och organisationer som samarbetar i Attract har alla idéer om varor/tjänster som marknaden efterfrågar.

Några drivkrafter för företagen är de nya skärpta EU-direktiven gällande energiförbrukning (almost zero energy homes) och den skärpta lagstiftningen runt förorening av vattendrag.
- Alla medverkande organisationer och företag ser marknadsmöjligheter i projektet, och fördelar av att samarbeta och nyttja varandras specifika kompetenser för att få fram innovativa varor och tjänster, säger Lena Goldkuhl,  projektkoordinator för Attract.

Bland företagen finns bl a stora byggföretag som NCC, internationella teknikkonsultföretaget Sweco, specialister på hållbara vattensystem Urban Water och självklart även LKAB samt Kiruna och Gällivare kommuner. Projektet löper under två år.

Text: Åsa Svedjeholm