Hoppa till innehållet
raster
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ivan Milovanovic presenterade sin licentiatavhandling

Publicerad: 22 maj 2021

Den 17 juni 2021 presenterade Ivan Milovanovic sin licentiatavhandling om komponenter för yteffektiva reningsanläggningar för dagvatten vid Luleå tekniska universitet. Diskussionsledare vid licentiatseminariet var Jovan Despotovic, professor i hydrologi och hydraulik vid Belgrads universitet, Serbien.

Syftet med licentiatstudierna var att öka kunskapen om komponenterna i dagvattenreningssystem som kan användas i yteffektiva reningsanläggningar. Avhandlingen består av en laboratoriestudie som fokuserar på lagring av syntetiskt dagvatten och kolonntester av olika filtermaterial för dagvattenbehandling, en fältstudie med fokus på effektivitet och åldrande av zeolitfilter som används för behandling av avrinning från koppartak samt en hydraulisk laboratoriestudie som fokuserade på utvärdering av ett sedimentationsraster (så kallad ”bottom grid structure”), en ny anordning som skulle främja ökad sedimentering i en dagvattendamm.

Kolonnexperiment

Kolonnexperimentet som rörde fyra olika filtermaterial visade att bark och torv hade högre behandlingseffektivitet för lösta metaller än sidenört och polypropylen, där effektivitetsordningen var bark > torv > sidenört > polypropylen. En metod har också föreslagits för att ta hänsyn till varierande koncentrationer av lösta metaller i syntetiskt dagvatten. Zeolitfilteruppställningen visade sig kunna avlägsna 52 - 82 % respektive 48 - 94 % av partikulärt respektive löst koppar. Även om en stor del av koppar från takavrinningen avlägsnades var utgående koncentrationer från filtret höga, 360-600 μg/l. De hydrauliska experimenten med sedimentationsrastret som genomfördes på ett hydrauliskt labb visade att större celler var i genomsnitt 13 % effektivare att fånga partiklarna än den mindre varianten. Vinkeln på cellväggarna hade också en påverkan (lutande väggar ökade effekten på sedimentering), även om användningen av den senare typen av cellstrukturer kan ifrågasättas då lutande cellväggar kan vara ett hinder vid underhåll.

Ivan Milovanovic

Ivan Milovanovic, Doktorand

Telefon: 0920-493968
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser