Hoppa till innehållet
AM
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jämförelse av metoder för identifiering av källor till föroreningar i dagvatten

Publicerad: 29 september 2021

Listan på föroreningar som förekommer i dagvatten kan göras lång och varierar ofta mellan olika typer av avrinning. En viktig del i att förhindra försämrad vattenkvalitet i urbana ytvattenförekomster är kunskap om de källor som bidrar med föroreningar

I en nyligen publicerad artikel har doktoranden Alexandra Müller jämfört tre olika metoder för att identifiera olika byggnadsmaterial som källor till metaller, ftalater och nonylfenoler i avrinning: en screening av materialens faktiska innehåll av de aktuella ämnena, lakförsök med konstgjort regnvatten i labbmiljö, samt pilotskaleförsök i utomhusmiljö. Nio material som är vanligt förekommande på tak, fasader eller andra ytor i den urbana miljön testades i studien: metallplåtar av zink, koppar, galvaniserat stål, ytbelagd plåt och rostfritt stål samt fyra olika takmembran av bitumen och PVC. De studerade metoderna skiljer sig stort gällande bland annat åtgång av tid och ekonomiska resurser, samt likheter med verkliga förhållanden.

Resultaten från studien visade att alla tre metoder kan vara användbara för att identifiera föroreningskällor och vissa fördelar kan uppnås genom att använda mer än en metod på ett integrerat sätt. Materialscreeningen, som är relativt resurseffektiv, riskerar att identifiera ämnen som förekommer i materialen, men inte är benägna att släppa från materialen vid kontakt med vatten. Lakförsök med konstgjort regnvatten var framgångsrika i att identifiera källor till de studerade ämnena, undantaget ftalater, men lämpar sig inte för att uppskatta koncentrationer i verklig avrinning. Pilotskaleförsöken i utomhusmiljö antas motsvara verklig avrinning från byggnader och andra strukturer i den urbana miljön, både avseende de identifierade ämnena och att uppskatta koncentrationer, men var i sammanhanget resurskrävande gällande både tid och ekonomiska resurser. Dessutom behöver studier i utomhusmiljö korrigeras för eventuella bidrag av föroreningar från atmosfärisk deposition. I framtida studier för identifiering av källor till föroreningar i dagvatten bör valet av metod noggrant vägas mot studiens syften och mål, samt tillgängliga resurser.

 

Alexandra Müller

Müller, Alexandra - Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493078