Hoppa till innehållet

Kan du bidra med data för att öka kunskapen om källaröversvämningar?

Publicerad: 9 december 2021

Förekomsten av källaröversvämningar leder till ekonomiska kostnader och andra olägenheter för boende och fastighetsägare. Vi genomför just nu en studie för att undersöka hur stor andel av källaröversvämningarna uppstår på grund av stopp i avloppsrören eller på grund av nederbörd.

Studien syftar vidare till att undersöka sambandet mellan olika yttre faktorer och frekvensen samt omfattningen av källaröversvämningar med hjälp av statistiska metoder. Detta syftar till att bidra med kunskap som kan bidra till ett ökat proaktivt underhåll av avloppsnäten.

Några VA-huvudmän har redan bidragit med data men vi skulle behöva mer. Om ni har dokumenterat de källaröversvämningar som skett i den kommun du arbetar i är du mycket välkommen att kontakta oss som jobbar i detta projekt. Data som vi är intresserade av är:

  • Plats för källaröversvämning (fastighetsbeteckning och/eller adress)
  • Datum för översvämning
  • Orsak till översvämning (nederbörd, stopp i avloppet, eller annat)
  • Kostnad/fordran för översvämning i källare (om det är dokumenterat)

Kontakta:
Emmanuel Okwori, emmanuel.okwori@ltu.se
Professor Annelie Hedström annelie.hedstrom@ltu.se

I detta projekt kommer alla uppgifter om skador och tillhörande kostnader för olika fastighetstyper och från olika uppgiftslämnare hanteras tillsammans. Det betyder att inga specifika kostnader för specifika fastigheter kommer att kunna spåras eller publiceras. Alla projektdeltagare (jag och mina handledare) till denna forskning är beredda att skriva under sekretssavtal rörande användning av uppgifterna.

Emmanuel Okwori

Emmanuel Okwori, Doktorand

Telefon: 0920-493311
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser