Hoppa till innehållet
Kelsey Flanagan
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kelsey Flanagan blir biträdande universitetslektor

Publicerad: 20 januari 2021

Efter drygt ett års arbete som post-doktor i VA-teknik inom ramarna för DRIZZLE - centrum för dagvattenhantering har Kelsey Flanagan nu anställts som biträdande universitetslektor.

Hon fortsätter sina studier med föroreningar i biofilter, sediment från dagvattendammar samt modellering av dagvattenrening. Dessutom är hon biträdande handledare för två doktorander som arbetar med dagvattenmodellering och en doktorand som fokuserar på hydrologisk prestanda av svackdiken.

Kelsey Flanagan

Kelsey Flanagan, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491284
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser