Hoppa till innehållet

Kurs: Provtagning och mätningar i urbana vattensystem

Publicerad: 2 juni 2021

Öppen doktorandkurs om dagvattenprovtagning inom Vattenforskarskolan

Är du intresserad av dagvattenprovtagning och mätningar i urbana vattensystem och vill lära dig mer om ämnet och fördjupa dina kunskaper? Under hösten kommer Luleå tekniska universitet inom ramen av Vattenforskarskolan ge en kurs om provtagning av dagvatten och flödesmätningar.

I den här kursen får du lära dig vad man bör tänka på vid planering av fältprovtagning och flödesmätningar i urbana vattensystem. Teori blandas med praktiska övningar i fält och labb. Kursen innehåller hur man gör mätningar i både trycksatta och öppna ledningar med olika mättekniker samt under vilka olika förutsättningar mätteknikerna används. Du får göra en egen provtagningsplan för ett valfritt projekt och vi diskuterar provtagningsstrategier och val av kemiska analyser med allt som hör därtill. Vidare får du utifrån praktiska mätningar lära dig hur man gör skattningar av mätosäkerhet vid flödesmätning och provtagning samt beräkningar av hur det påverkar den sammanlagda osäkerheten i det slutgiltiga resultatet. Du kommer även få kunskap om olika typer av nederbördsmätning.

Tidsåtgången för denna doktorandkurs beräknas till 65 timmar varav 24 är schemalagda till en tredagarsträff i Luleå. Doktorander kan erhålla kurspoäng motsvarande 2,5 Hp. För yrkesverksamma uppskattas tidsåtgången till ca 30 h, då förberedelser krävs innan den schemalagda kursträffen. Yrkesverksamma erhåller ett kursdiplom som bevis på genomgången kurs. Följande krävs för att erhålla kursdiplom: I) Uppgifter som delas ut som förberedelse inför kursträff ska vara genomförda, samt II) Obligatorisk och aktiv närvaro vid alla lektioner, seminarier och övningar.

Kurstillfälle: 12 - 14 oktober 2021
Kursavgift för yrkesverksamma: 12 500 SEK
Kursansvarig: Annelie Hedström, Luleå tekniska universitet

På grund av pandemin är max antal deltagare begränsat till 24.

För anmälan till kursen kontakta Catherine Paul, studierektor Vattenforskarskolan: catherine.paul@tvrl.lth.se

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser