Hoppa till innehållet
vattendrag
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Metoder för flödesmätning i små vattendrag

Publicerad: 26 oktober 2022

Linus Nyström som har läst civilingenjör Naturresursteknik testade i sitt examensarbete ”Acoustic Doppler Current Profiling for streamflow measurements in subarctic climate” olika metoder för flödesmätning i flera små vattendrag i Norrbotten.

Bland annat testade han Acoustic Doppler Current Profiling (ADCP), där en liten båt mäter flödeshastighet på olika djup och över hela bredden av vattendraget. Denna metod har använts på större älvar men inte små bäckar. Prestandan under olika årstider har inte heller utforskats tidigare. Därför genomfördes flödesmätningar med ADCP, samt traditionella flygel- och utspädningsmetoder på olika vattendrag vid flera tillfällen under vintern och våren. Resultat från studien visade att ADCP metoden hade svårt att mäta under vinterperioder, men däremot fungerade denna metod bra när flödet blev lite högre och det inte fanns is kvar på vattendraget.

Examensarbetet utfördes i samarbete med SWECO i Kiruna. Handledare för arbetet var Ico Broekhuizen och examinator var Godecke Blecken från Luleå tekniska universitet.