Hoppa till innehållet
Naturresursteknik - Niemisel 2017 Foto: Richard Renberg

Mikrofloran i avloppsvatten undersöks

Publicerad: 17 april 2018

Nu i april och vid flera tillfällen senare under 2018 har Miljö & Hälsoskydd besök av Luleå tekniska universitet som jobbar med oss i ett projekt, ”Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar”.

Inga Herrmann

Herrmann, Inga - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528