Hoppa till innehållet
Modell för hur kommuner kan arbeta med miljömålsformuleringar och uppföljning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Modell för hur kommuner kan arbeta med miljömålsformuleringar och uppföljning

Publicerad: 17 december 2018

Elvira Lindström, som läst Miljö och Vatten på civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik på Luleå tekniska universitet, har nu färdigställt sitt examensarbete ”Utformning av en miljömålsmodell, från global till lokal skala- Fallstudie med fokus på indikatorval för vattenrelaterade miljömål”.

Elvira har utvecklat en arbetsmodell för hur kommuner kan arbeta med miljömålsformuleringar och uppföljning i relation till Agenda 2030 och de svenska miljökvalitetsmålen. Arbetsmodellen är generell, men i den inkluderande fallstudien som berörde Bodens kommuns miljömålsarbete fokuserade Elvira på miljömål som hörde till det tematiska området vatten.

– Ett viktigt resultat från studien är att redan när miljömålen formuleras behöver indikatorer för uppföljning tas fram, så att målen utformas så att de blir möjliga och relevanta att följa upp, säger Annelie Hedström, handledare för detta examensarbete.

Vidare lyfts i rapporten vikten av ha koll på de mål som finns på nationell och internationell nivå så att man på lokal, kommunal nivå kan bidra till arbetet med de globala utmaningarna och därmed den globala måluppfyllelsen. Samtidigt är det också viktigt att i det kommunala miljömålsarbetet arbeta med lokala utmaningar så att specifika, lokala miljöproblem kan lösas. Det är även viktigt att kommunen, på lokal skala, arbetar med att följa upp de uppsatta målen med de indikatorer som tagits fram, och även regelbundet revidera målen och indikatorerna för uppföljning. Detta för att det kontinuerligt tillkommer etappmål som formuleras på nationell nivå. För närvarande pågår även ett nationellt arbete som bl a avser att vägleda hur kommuner kan arbeta med FNs globala mål som formulerades 2015 vilket kommuner också behöver förhålla sig till framledes.

Elvira Lindström är nu färdig med sina studier på Naturresursteknik och har lämnat Luleå tekniska universitet för att arbeta som konsult på Tyréns i Luleå.

Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309