Hoppa till innehållet
WE
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Mot en nollföroreningsstrategi för potentiellt hälsofarliga ämnen i vattnets kretslopp

Publicerad: 11 november 2022

Som ett led i ambitionen att uppnå ett vattensmart samhälle publicerade den europeiska vattenplattformen Water Europe ett policydokument (White Paper) som presenterar ett kollektivt yttrande från aktörer inom europeiska vattensektorn om att uppnå nollförorening i vatten.

Detta ska ske genom:

● Rekommendationer för framtagandet av en evidensbaserad strategi för behandling av föroreningar i vattnet;
● Identifiering av kunskapsluckor som hindrar att uppnå målet av en vattenmiljö utan föroreningar.

Vår livskvalitet beror på användningen av ett brett spektrum av kemiska föreningar och mikrober. Många av dessa ämnen utgör dock också akuta hälsorisker för människor och ekosystem eller har negativa effekter efter långvarig exponering. Enligt EU:s handlingsplan ska giftiga kemikalier ersättas med i sig säkra ämnen, men långlivade och rörliga kemikalier kommer att finnas kvar i miljön från det att de tidigare har använts. För att uppnå nollföroreningsambitionerna senast 2050 krävs därför en detaljerad och omfattande förståelse av källor, spridningsvägar och öde för föroreningar i vattenmiljöer under långa perioder. Vi behöver denna kunskap för att utveckla lämpliga åtgärder för att förhindra ytterligare föroreningar och skydda människor och ekosystem.

Lian Lundy

Lian Lundy, Gästprofessor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634