Hoppa till innehållet
LTU pressbild: Stefan Marklund, VA-teknik -
Stefan Marklund, projektledare inom VA-teknik på Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nanoteknik för vattenrening

Publicerad: 11 november 2013

Med ny nanoteknik i konsumentprodukter som t.ex. kläder, tvättmedel, husgeråd och elektronik så finns också en ökad oro för vad som släpps ut i vårt yt- och grundvatten och vad det kan få för konsekvenser för vårt hälsa när vi dricker kranvatten. Man kanske kan säga att kretsloppet sluts när vi nu börjar använda samma teknik för att rena vattnet från just oönskade nanopartiklar.

Det är i projektet ”Grön Nano - Innovativ vattenbehandling” finansierat av Vinnova som forskare vid VA-teknik vid LTU skall undersöka möjligheten till att rena dagvatten (regn och snösmältning) med membran bygga med nanoteknik för att filtrera vattnet. Tekniken i sig är inte ny, den finns redan konsumentprodukter för att t.ex. ta bort salt ur havsvatten och storskaliga anläggningar för dricksvattenrening. Det som gör detta projekt speciellt är att man i de olika byggstenarna för bättre dagvattensystem även ska titta närmare på nano/membran och vad de kan åstadkomma med de partiklar och bakterier som detta vatten plockar med sig från tak, fasader, vägbeläggningar och liknande kontaktytor. Hälso- och miljöeffekter av nanopartiklar i konsumentartiklar är i stort sett okända då forskningen på detta område i dagsläget är mycket liten.

- Svenska vattennät är unika i förhållande till stora delar av övriga världen på så sätt att vi i så hög grad har 2 separata ledningar ut från konsumenten för avloppsvatten och dagvatten, säger Stefan Marklund, projektledare vid VA-teknik på LTU.

I de flesta länder blandas dessa flöden i samma ledning. Det svenska avloppssystemet byggdes med avstamp 1968-69 om rejält då startskottet gick för uppbyggnaden av ca 1000 avloppsreningsverk under en 10-års period till en kostnad på ca 50 miljarder i dagens penningvärde. Idag finns ca 1200 kommunala reningsverk i landet. Innan 1968 spolades merparten av allt avloppsvatten direkt ut i hav, sjöar och älvar utan rening. Det är alltså denna infrastruktur som ger Sverige en unik möjlighet att undersöka dagvatten på ett sätt som inte är möjligt i t.ex. Köpenhamn där avloppsvatten och dagvatten blandas i samma ledning. I projektet ingår förutom LTU även byggherrar, entreprenadfirmor och konsulter. Med grön nano avses nanoteknik i en grön infrastruktur till nytta för miljöområdet.

Kontakt