Hoppa till innehållet
snö
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

När blå-grön infrastruktur blir vit…

Publicerad: 10 juni 2022

Stadsplanering och utformning av urbana miljöer har ofta utgått från ett ekonomiskt och platsoptimerande perspektiv. Men sedan introduktionen av begreppet ekosystemtjänster har infrastruktur som bidrar med mervärden fått mer uppmärksamhet

Tidigare forskning har bedrivits med syftet att exempelvis identifiera, kvantifiera och ekonomiskt utvärdera ekosystemtjänster som levereras av blå-grön infrastruktur. Följaktligen har blå-grön infrastruktur uppmärksammats som en facilitator för en hälsosammare livsstil i städer, att skapa ekonomiska värden, att öka motståndskraften hos stadsmiljöer inför ett snabbt föränderligt klimat och att minska påverkan av förorenat dagvatten på recipienter.

Trots att både forskning och det praktiska arbetet med blå-grön infrastruktur har bedrivits i flera olika klimat har systemen ofta betraktats som statiska lösningar där fördelarna från blåa (vatten) och gröna (växter) komponenter hamnat i fokus. Men, i flera delar av världen är blå-grön infrastruktur i perioder varken blå eller grön utan t. ex. vit (snötäckt) eller gul/brun (från vilande växter och torka). På platser utanför de tempererade klimatzonerna har följderna av detta för blå-grön infrastruktur ännu inte utvärderats ordentligt varken vad gäller deras tekniskt-miljömässiga funktion eller leveransen av ekosystemtjänster.

blå grön vit

I en nyligen utförd studie identifieras potentialen för ekosystemtjänster från vita (snötäckta) stadsmiljöer. Ett teoretiskt ramverk utvecklades för att utöka konceptet blå-grön infrastruktur till blå-grön-vit infrastruktur. Även om den tekniska funktionaliteten hos blå-gröna system är välkänd, ställer dess prestanda i kalla klimat (som blå-grön-vita system) ytterligare utmaningar, särskilt när ekosystemtjänster inkluderas. Men genom att utvidga konceptet främjas ekosystemtjänster som fungerar över säsonger; över en temperaturskillnad på -30°C till +30°C. Men blå-grön-vit infrastruktur innebär också utmaningar ofta gällande regelverk, ekonomi och administrativt ansvar för snö- och dagvattenhantering. En slutsats med studien var att kunskapen och förståelsen för dessa utmaningar måste utvecklas.

 

Pär Sagrelius

Sagrelius, Pär - Industridoktorand

Organisation: VA-teknik