Hoppa till innehållet
tillskottsvatten&bräddning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nätverket Tillskottsvatten och Bräddning

Publicerad: 27 juni 2022

Den 31 maj hölls det tredje online-seminariet inom ramen för Nätverket för tillskottsvatten och bräddning. Temat för detta seminarium var bräddningar.

Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall, gav en presentation om bräddningar i relation till kombinerade eller duplikatsystem, tillskottsvatten och nederbörd. Han kopplade även problematiken om tillskottsvatten och bräddning till läckor på dricksvattennätet och vikten av att hålla koll på icke normal drift av tryckstegringsstationer. Erika Lundström, Luleå Miljöresurs, berättade om den bräddvattenrening de byggt för att ta hand om bräddvatten längs en lång överföringsledning från samhällen i den sydvästra kommundelen. Särskilt vid snösmältning och regnintensiva perioder kan det brädda. Reningsprocessen är ett initialt mekaniskt renssystem som följs av en kemikalieinblandning och en efterföljande damm. Tidigare biodammar har tagits i bruk för dessa fällningsdammar. Anders Eriksson, Karlskoga Energi & Miljö, berättade om det Actiflowsystem som de installerat för att ta hand om bräddvatten. Upp till och med 3,5 % av totalflödet kan totalt renas med detta system. En tillsats av PIX mikrosand görs för att flocka partiklar som sedan avskiljs. 

Nästa nätverksträff planeras till månadsskiftet november-december. Håll utkik i nästkommande nyhetsbrev. Gå gärna med i LinkedIngruppen ”Nätverket tillskottsvatten och bräddning” för att ta del av presentationer från nätverksträffarna, hålla dig uppdaterad om nästa seminarium och där du alltid kan ställa frågor och diskutera tillskottsvatten och bräddning med övriga som är med i gruppen.

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser