Hoppa till innehållet
Jonathan Svedin

Nedbrytning av makroplast till mikroplast vid exponering av solljus

Publicerad: 1 september 2020

Jonathan Svedin, som läst civilingenjörsprogrammet naturresursteknik med inriktning miljö och vatten vid Luleå tekniska universitet, har nu färdigställt sitt examensarbete. Han har genomfört en laborativ studie där han undersökt i vilken omfattning olika typer av plastskräp bryts ned av UV-ljus.

– I studien undersöktes hur plast i förpackningar för chokladkakor, fimpar, lock från ”take-away-muggar”, plastpåsar och PET flaskor bröts ned vid exponering av UV-ljus. Olika långa exponeringstider undersöktes och även om det blev någon skillnad om plasten låg i vatten eller om materialen var torra vid exponeringen, säger Jonathan.

Resultaten visade att exponering av UV-ljus påskyndade nedbrytningen av plastmaterialen, även för korta exponeringstider. De olika materialen bröts ner i olika utsträckning. Fragmenteringen av materialen till mindre partiklar var generellt större i luft, vilket förklarades med att luften är en mer oxiderande miljö än vatten. För en del av testerna visade det sig att den nedre analysgränsen på 4 µm begränsade möjligheterna till tolkning av resultaten. Troligtvis bildades det med tiden en hel del mikroplastfragment som var mindre än 4 µm och därmed inte längre kunde detekteras med vald analysteknik.

Studien har genomförts i samarbete med forskningsgruppen VA-teknik vid LTU inom ramen för forskningsprojektet µrban plastics, finansierat av Naturvårdsverket. Heléne Österlund har varit handledare för arbetet och Annelie Hedström examinator.

Den som är intresserad av Jonathan Svedins arbete kan läsa mer i rapporten. Nedan finns också en länk till det aktuella forskningsprojektet.

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser