Hoppa till innehållet
10:00 20 okt
GrönNano logo
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nu är det äntligen dags för GrönNanos slutkonferens!

20 - 21 okt. 2021, 10:00
On-Line
Publicerad: 16 september 2021

Den digitala slutkonferensen kommer att hållas den 20-21 oktober 2021.

När vi flyttade fram slutkonferensen från i fjol hade vi ju förhoppningar om att kunna arrangera konferensen fysiskt, men även om det nu ser ut som att vi äntligen går mot mer normala tider, blir konferensen helt digital via Zoom.

Konferensen är kostnadsfri, men för att vi ska kunna skicka dig Zoomlänk till konferensen krävs anmälan senast den 13 oktober.

 

Program

 

20 oktober

10.00                 Välkommen!
Maria Viklander, Luleå tekniska universitet, Projektledare

Vinnova har ordet
Catharina Zajcev, Vinnova

Vad ska man tänka på vid byggnation av biofilter?
Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet

Varför vi byggde en biofilteranläggning för dagvattenrening
Anna Maria Kullberg, MittSverige Vatten & Avfall

                             Paus/Bensträckare

Värdet med blågrön infrastruktur
Ulrika Larsson, Luleå kommun och Godecke Blecken, LTU

Hur väljer man metod för mikroplastanalyser?
Heléne Österlund, Luleå tekniska universitet

12.00                 Lunch
 

13.00  Rening av mikroplast i dagvatten
Katharina Lange, Luleå tekniska universitet

Treatment of organic substances in biofilters
Ali Beryani, Luleå tekniska universitet

Dagvattenhantering i biofilter
Godecke Blecken, LTU

Mallar för att beräkna reningseffekt i dagvattendammar och biofilter
Maria Roldin, DHI och Cecile Bouju, exjobbare

                             Paus/fika

Vattenmyndighetens arbete med åtgärdsprogram
Jonathan Fridesjö, Vattenmyndigheten

Sedimenttömning av dagvattendammar
Emil Eriksson, Järven Ecotech och Fredrik Nyström, Luleå tekniska universitet

Dränerande och renande vattenvägar
Hans Säll, NCC

16.00                 Slut dag 1

 

21 oktober

10.00                 Välkommen!
Maria Viklander, Luleå tekniska universitet, projektledare

Avancerade reningskomponenter för dagvatten
Annelie Hedström, Luleå tekniska universitet

Improving stormwater treatment with a bottom-grid structure
Ivan Milovanovic, Luleå tekniska universitet

                             Paus/Bensträckare

Kalibrering av dagvattenmodeller för grön infrastruktur
Maria Roldin, DHI och Ico Broekhuizen, LTU

Uppdaterade typiska dagvattenhalter och beräkningar av reningseffekt
Thomas Larm, StormTac

Jämförelse av modeller för gröna tak
Ico Broekhuizen, LTU

12.00                 Slut!

 

Lena Goldkuhl

Lena Goldkuhl, Projektkoordinator

Telefon: 0920-492893
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser