Hoppa till innehållet
LTU Pressfoto - VA-teknik -
Nu dammsugs Sveriges gator. Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nu dammsugs Sveriges gator

Publicerad: 22 april 2015

Matthias Borris, doktorand inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, undersöker på vilket sätt stora gruspartiklar som ackumuleras på bilvägar vid torr väderlek, och inte transporteras med avrinnande vatten under regn, kan påverka dagvattenkvaliteten. Efter vintern finns det stora mängder med sediment längs vägarna.

–  Alla källor som tillför tungmetaller eller andra skadliga ämnen till vårt grundvatten är en hälsorisk men vi inom VA-tekniks forskargrupp arbetar kontinuerligt på att minimera dessa risker, säger Matthias Borris.

Stora partiklar från bilvägar, vägsediment, samlas upp på flera olika platser i Sverige som till exempel Luleå, Malmö och Stockholm, med hjälp av en cyklondammsugare. Fördelen med denna typ av dammsugare är att den saknar filter som annars skulle täppa igen relativt fort.

Innehållet från cyklondammsugare i Luleå analyseras just nu på Luleå tekniska universitet med syfte att undersöka mängden tungmetaller. Efter provtagning som görs via dammsugaren, påbörjas labbarbetet med att först sikta fram önskad storlek på partiklar. Därefter följer lakningsförsök med syntetiskt regnvatten. I dessa försök blandas vägsedimentprovet med det syntetiska regnvattnet och skakas däref­ter för att simulera turbulensen från avrin­nande vatten under ett regn. Skaktiden är bestämd utifrån den tid som motsvarar ge­nomsnittlig uppehållstid av dagvattnet på avrinnande ytor. När skakförsöket avslutats separeras vattenfasen inklusive den fraktion suspenderade partiklar som förväntas vara så liten att den följer med dagvattenflödet.

De första delresultaten från studien visar att det troliga scenariot är att stora partiklar fungerar som fällor för mindre partiklar som bildas under torr väderlek, och sedan medföljer vattenströmmen när det regnar. Detta har betydelse för dagvattenhantering och bekräftar fördelarna med att sopa gatorna regelbundet, speciellt efter vintern.

Resul­taten från Luleå tekniska universitets undersökning kommer att presenteras på en kon­ferens i Oslo senare under våren.