Hoppa till innehållet
SVU rapport nr 2020-12
SVU rapport nr 2020-12 Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny SVU-rapport värderar blå-grön infrastruktur

Publicerad: 14 augusti 2020

Dagvattensystemen kompletteras eller ersätts allt mer av olika typer av blå-grön infrastruktur (BGI). Huvudsyftet är ofta dagvattenhantering – att minska flöden och att rena dagvattnet. Men BGI kan också ge många andra nyttor som inte direkt hänger
ihop med den tekniska funktionen, till exempel positiva effekter på hälsa, rekreation, energibesparingar, mikroklimat och biodiversitet.

Den nyligen publicerade Svenskt Vatten rapporten 2020-12 "Vilka nyttor kan blå-grön infrastruktur bidra med?" belyser frågan om vem har nytta av blå-grön infrastruktur och även vilka nyttor den kan ge, samt vem som ska betala. I en studie som har genomförts av forskare inom forskningsklustret Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet har  ekonomiska nyttor analyserats med verktygen B£ST och TEEB i en fallstudie i Luleå. De viktigaste nyttorna i sammanhanget var attraktivt stadsrum, bostadsvärden, hälsa och social sammanhållning. Verktygen kan stödja VA-organisationerna i diskussionen med andra finansiärer.

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser