Hoppa till innehållet
Vattenforskarskolans årliga träff, Luleå 2018
Vattenforskarskolans årliga träff, Luleå 2018 Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny finansiering av Vattenforskarskolan

Publicerad: 20 augusti 2020

Sedan fyra år tillbaka har Dag&Nät tillsammans med DRICKS, VA-kluster Mälardalen, VA-teknik Södra och Sweden Water Research drivit en Vattenforskarskola, som finansierats av FORMAS. Vattenforskarskolan har samlat doktorander från alla de lärosäten som medverkar i Svenskt Vattens klustersatsning och i dagsläget finns över 60 doktorander inskrivna.

Inom ramen för forskarskolan ges kurser, ordnas nätverksarrangemang och ett mentorsprogram. I juni 2020 fick Vattenforskarskolans styrgrupp besked om att Svenskt Vatten Utveckling går in och finansierar forskarskolan de kommande tre åren.

Även om de doktorandkurser som tagits fram inom ramen för Vattenforskarskolan varit möjliga att läsa för yrkesverksamma, har endast ett fåtal externa deltagit i kurserna. Under den kommande treårsperioden kommer Vattenforskarskolan arbeta tätare med Svenskt Vattens utbildningsansvariga för att tillsammans ta fram koncept och kurser för yrkesverksamma som kan ges parallellt med doktorandkurserna.

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser