Hoppa till innehållet
Robert Furén
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny industridoktorand

Publicerad: 28 mars 2019

Den 18 mars började Robert Furén, genom ett samarbete mellan NCC och LTU, som industridoktorand inom DRIZZLE.

Robert, som har en Civilingenjörsexamen i Väg & Vattenbyggnad från Chalmers med inriktning mot VA-teknik började som industridoktorand i mars 2019 inom det Vinnova-finansierade kompetenscentrumet Drizzle. Han är anställd av NCC och har tidigare arbetat med infrastrukturprojekt i och kring städer, där dagvattenhantering bland annat på grund av klimatförändringar kommit att bli en allt större och viktigare del av projekten.

Initialt kommer forskningen handla om olika filtermaterials funktion vid rening av dagvatten. Studier kommer göras på biofilteranläggningar i Stockholm, Malmö, Växjö och Sundsvall med fokus på långtidsfunktion under inverkan av kallt klimat och eventuell vinterväghållning med vägsalter.

”Ett nära samarbete mellan beställare, entreprenörer och universitet är ett bra sätt att förena teori och praktik mot målet, att hitta långsiktigt hållbara lösningar för hantering av dagvatten i våra städer.”

Robert Furén

Robert Furén, Industridoktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser