Hoppa till innehållet
Jiechen Wu
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny post doktor

Publicerad: 9 mars 2019

Jiechen Wu förstärker forskargruppen VA-teknik vid LTU som post doktor inom DRIZZLE från den 1 mars.

År 2016 avlade han sin doktorsexamen i industriell ekologi vid KTH. Hans tidigare forskning fokuserar på hanteringen av från människan orsakade kväve- och fosforflöden till recipienter i urbana områden, genom att använda substansflödesanalys och modelleringsmetoder. Jiechen kommer huvudsakligen att arbeta med dagvattenkvalitet, med särskilt fokus på urbana källor till föroreningar och deras utsläpp genom avrinningsprocesser.