Hoppa till innehållet
Kalpana Gopinath
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny postdoc

Publicerad: 17 april 2020

Kalpana Gopinath förstärker forskningsgruppen VA-teknik vid Luleå tekniska universitet som post-doc sedan februari 2020.

Hennes forskningsfokus ligger på vattenkvalitet och dess bevarande med tonvikt på föroreningsstudier. Under sitt avhandlingsarbete vid Anna University, Chennai, Indien, genomförde hon en omfattande studie av den kemiska oceanografiska processen i flodmynningen genom att undersöka vattenkemi och sedimentkaraktärisering av bakvatten och la fram hanteringsåtgärder för att bevara mynningen.

På LTU kommer Kalpana att studera mikroplastföroreningar i dagvatten från olika typer av urbana avrinningsområden för att kunna kvantifiera mängden och förstå flöden och transportvägar för mikroplast i dagvatten.