Hoppa till innehållet
biofilter
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny publikation om utvärdering av funktionalitet av biofilter

Publicerad: 27 januari 2021

Inom artikelse­rien Ny Forskning och Teknik har det tagits fram den nya publikationen ”Översiktlig utvärdering av funktionaliteten av 26 dagvattenbiofilter”.

Implementering av dagvattenbiofilter i Sverige har ökat de senaste åren. Dock har det länge saknats dimensioneringsriktlinjer och filtrens utformning, dimensionering och konstruktion visar stora skillnader.

Denna studie som genomförts inom ramen för projekten GrönNano3 och Testbädd för fördröjning och rening av dagvatten, har på en översiktlig nivå undersökt funktionen och tillstånd av 26 svenska dagvattenbiofilter som har byggts mellan 2012 och 2019. Utifrån observationerna har det i denna publikation sammanställts ”typiska fel” och rekommendationer på åtgärder för att förbättra funktionen. Syften med anläggningarna har jämförts med observationerna. Resultaten visar att många anläggningar har potential att uppfylla de uppsatta målen. 

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser