Hoppa till innehållet
Markbaserad rening – design, funktion och bedömningskriterier vid tillsyn

Ny rapport: Markbaserad rening – design, funktion och bedömningskriterier vid tillsyn

Publicerad: 4 juni 2021

Denna rapport sammanfattar resultaten från projektet Markbaserad rening – design, funktion och bedömningskriterier vid tillsyn som finansierades av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Författare: Inga Herrmann, Stefan Marklund, Maja Englund, Emelie Ljung och Annelie Hedström.

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser