Hoppa till innehållet
Spillvattenflöden från hushåll med enskilt avlopp

Ny rapport: Spillvattenflöden från hushåll med enskilt avlopp

Publicerad: 11 januari 2022

I denna rapport presenteras resultaten från en undersökning av flöden till minireningsverk som finansierades av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag. 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Författare:

Inga Herrmann
Emmanuel Okwori
Stefan Marklund
Annelie Hedström

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser