Hoppa till innehållet
Dator
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya projekt finansierade av Formas

Publicerad: 24 november 2022

Årets utlysning från Formas blev framgångsrik för institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet.

– Detta ser lovande ut inför 2023, säger Charlotta Johansson, prefekt vid institutionen.

Inga Herrmann, VA-teknik - Återanvändning av gråvatten: Var, varför och hur? (GREW) | 15 999 258 SEK

Oisik Das, byggkonstruktion - Hållbar utveckling med biokolbaserad betong | 3 892 494 SEK
               
Amir Garmabaki, drift- och underhållsteknik - Klimatanpassning och riskreducering av svensk järnvägsinfrastruktur (AdaptRail) | 3 000 000 SEK.

Leonidas Matsakas, biokemisk processteknik - Bioholistic: Utveckling av integrerade bioprocesser för en holistisk kemisk återvinning av plast | 3 000 000 SEK

Jurate Kumpiene, avfallsteknik - Simultan sanering av komplexa jordföroreningar in situ | 2 998 596 SEK

Fredrik Ljunggren, teknisk akustik - Innovativ akustisk design för framtidens flervåningsbyggnader i trä | 3 000 000 SEK

Caisa Samuelsson, processmetallurgi - Metod för utvinning av vismut och antimon, och avlägsnande av arsenik från industriell restprodukt | 3 000 000 SEK

Dessutom har Vetenskapsrådet beviljat Lena Alakangas, professor i tillämpad geokemi, medel för projektet utveckling av ett gemensamt forskningsprogram mella Ghana och Sverige för att minska miljö- och hälsoeffekterna av småskalig gruvdrift.

Även Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik, har beviljats medel från Vetenskapsrådet för projektet Upcycling av PET-avfall med hjälp av bioelektrokemisk system (Upscale).
 

Charlotta Johansson

Johansson, Charlotta - Biträdande professor, Prefekt, Avdelningschef

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491867