Hoppa till innehållet
nya projekt
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya projekt från Naturvårdsverket

Publicerad: 6 oktober 2022

Dag&Nät har under sommaren tilldelats tre nya projekt från Naturvårdsverket.

Ett projekt ska i en laboratoriestudie undersöka om urlakning av biocider från impregnerade byggmaterial och ytbehandlingar är en källa till dagvattenförorening. Ett andra projekt ska i en fältstudie utvärdera rening av dagvatten med kompakta reningsanläggningar och ett tredje, också det en fältstudie, ska fokusera på rening av dagvatten och snösmältning i ett sektionerad sedimentationsdike, konstruerat för att fungera för både lokal snölagring och rening.

Ansvariga för projekten är Heléne Österlund, Godecke Blecken och Maria Viklander.

 

Heléne Österlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser