Hoppa till innehållet
pp
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya rapporter om svensk dagvattenforskning och mikroplast i dagvatten

Publicerad: 31 mars 2022

Under hösten 2021 och vintern 2022 har tre nya dagvattenrapporter publicerats som har tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

Rapporten om dagvattenforskningen i Sverige under tidsperioden 2012 – 2021 belyser bredden och djupet inom svensk dagvattenforskning i en nationell och internationell kontext samt ger en översikt över det aktuella kunskapstillståndet. Avslutningsvis identifieras ett antal kunskapsluckor och rekommendationer om fortsatt forskning för att minska påverkan av städernas diffusa föroreningsspridning till vattenrecipienterna och förbättra hållbarheten hos dagvattenhanteringen i Sverige. Rapporten finns både i svensk och engelsk version.

Rapporten om mikroplast redovisar resultat från en studie om förekomst och sammansättning av mikroplast i vägdagvatten både från regn och snösmältning, ackumulation av mikroplast i dagvattenbiofilter, dess reningsförmåga, samt spridningsvägar av mikroplast vid snösmältning.