Hoppa till innehållet
image001.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt Examensarbete om råvattenkontroll

Publicerad: 17 februari 2017

Johan Sandberg har nu slutfört sitt examensarbete ”Svensk råvattenkontroll – Fallstudie Rökebo Vattenverk”. I detta arbete har Johan utvärderat råvattenkontroll med utgångspunkt i ett specifikt vattenverk med inducerad infiltration och jämfört med andra vattenverk.

Han har bland annat jämfört hur omfattande råvattenkontrollen har varit för ett antal vattenverk och exemplifierat hur man på ett systematiskt sätt och med hjälp av olika statistiska metoder kan bidra till att hålla koll på råvattenkvaliteten. Han visar även på att geohydrologisk modellering kan bidra till att öka förståelsen för varför råvattnets kvalitet förändras.

Med detta examensarbete avslutar Johan Sandberg sina studier på civilingenjör Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet. Han börjar nu arbeta på WSP Environmental i Stockholm inom Mark & Vatten.   

Johan Sandbergs rapport kan laddas ner här: