Hoppa till innehållet
klimatförändring
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt Vinnova projekt SECURE beviljat

Publicerad: 25 oktober 2021

Det nya projektet ”SECURE - StormwatEr planning for inCreased Urban REsilience” har beviljats av Vinnova, inom utlysningen ”Klimatanpassning i den byggda miljön”. SECURE är ett 2-årigt forskningsprojekt som genomförs i samarbete med Tyréns, StormTac, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikverket, samt Svenskt Vatten.

Målet för SECURE är att bidra till nya dagvattenlösningar med smart design som ska utvecklas utifrån medverkande städers och Trafikverkets behov och i samverkan med aktörer från hela värdekedjan, samt att det ska tas fram fördjupad kunskap för vidareutveckling av arbetsmetodik och befintliga planerings- och analysverktyg som minskar effekterna av klimatförändringar på vår bebyggda miljö, både nationellt och internationellt.

Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ico Broekhuizen

Ico Broekhuizen, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493570
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser