Hoppa till innehållet
MG
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt ansikte på VA-tekniks forskningslaboratorium

Publicerad: 29 november 2022

Maria Gelfgren har sedan oktober 2022 anställts hos VA-teknik som 1:e forskningsingenjör.

Till hennes arbete hör att bistå vid planering av laboratorie- och fältförsök samt utföra analyser av näringsämnen och partikelstorleksfördelning (PSD). Maria kommer även att ansvara för VA-tekniks laboratorie-och fältutrustning.

Maria har en magisterexamen i biologi och har närmast arbetat som forskningsingenjör hos Avfallsteknik, Luleå tekniska universitet, där hon arbetade mestadels i laboratoriet med olika typer av analyser och som stöd vid laboratoriearbete och undervisning samt många andra arbetsuppgifter som tillhör arbetet vid ett forskningslaboratorium.

 

Maria Gelfgren, Forskningsing 1:e

Telefon: 0920-491428
Organisation: VA-teknik, Geovetenskap och miljöteknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser