Hoppa till innehållet
nätverk
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt nätverk för dig som jobbar med tillskottsvatten och bräddning

Publicerad: 22 augusti 2021

Dag&Nät medverkar i Svenskt Vattens ämnesgrupp för tillskottsvatten och bräddning. Gruppen initierade ett nätverk som mötesplattform för alla som jobbar med tillskottsvatten och bräddning.

Det nya nätverket anordnade en första digital träff den 21 juni. Inledningsvis beskrevs syftet med nätverket som är att skapa en kontaktyta för erfarenhetsutbyte runt tillskottsvatten och bräddning. Ämnesgruppen planerar att kalla till en eller två informella träffar per år.

Vidare hölls några presentationer på temat. Tommy Giertz berättade om arbetssätt och exempel från Stockholm Vatten och Avfall. Peggy Piri presenterade hur Mölndals stad arbetar med åtgärder och uppföljning rörande tillskottsvatten. I mindre grupper diskuterades bland annat önskemål om nätverkets fortsatta inriktning. Många önskade mer tid för diskussion och erfarenhetsutbyte och uttryckte en önskan om att inte enbart träffas genom digitala plattformar.

Är du intresserad av att vara med, kontakta Anna Ohlin Saletti på Göteborg kretslopp och vatten (anna.ohlin.saletti@kretsloppochvatten.goteborg.se).

Kontakt

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser