Hoppa till innehållet
biofilter
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt projekt inom samhällsplanering för hållbar omställning

Publicerad: 1 september 2021

Efter att tidigare i fjol ha beviljats planeringsbidrag inom Formas utlysningen Samhällsplanering för hållbar omställning i ett första steg, har Dag&Nät nu i samarbete med Östersunds kommun och VA SYD fått beviljat medel för projektet ”Övergång till en hållbar och multifunktionell dagvattenhantering i befintlig bebyggelse” i sin helhet.

Projektet syftar till att stödja omställningen av bebyggda stadsområden med befintligt ledningsnät mot en hållbar vattenhantering genom användning av olika kombinationer av blågrön infrastruktur. Blågröna dagvattensystem har större flexibilitet jämfört med rörledningar och därmed möjliggör enklare anpassning till framtida klimatförändringar och förändringar i stadens utveckling. Olika scenarier kommer att tas fram för avrinningsområden i Malmö och Östersund längs tre skalor (komplexitet, rumslig, tidsskala) i ett living lab tillsammans med projektparterna LTU, SLU, RISE, Östersunds kommun och VA SYD.

Projektet bidrar dessutom till att uppnå flera av de svenska miljökvalitetsmålen och FN: s mål för hållbar utveckling.

Kontakt

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634