Hoppa till innehållet
Pressbild Övervakning i avlopp -
Oleksandr Panasiuk, Doktorand inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Övervakning i dagvattensystem

Publicerad: 20 oktober 2014

Avloppsvatten som rinner in i dagvattenledningar kan ta tid att upptäcka speciellt om de uppstår i otillgängliga miljöer och i mindre skala. Nu vill forskare vid Luleå tekniska universitet undersöka om man med bland annat sensorer kan övervaka och kontrollera systemen och på så sätt förebygga att miljöföroreningar kommer ut i sjöar och vattendrag.

Oleksandr Panasiuk, doktorand inom VA-teknik, leder gruppens arbete som pågått under våren och sommaren med installation av utrustning och provtagningar. Man har simulerat inläckage av avlopp till dagvattenledningar genom att under kontrollerade former leda över mindre mängder avloppsvatten i dagvattensystem där avloppsvattnet späds ut med dagvattnet. Nedströms mätpunkterna har det förorenade dagvattnet pumpats tillbaka till avloppsnätet för att undvika utsläpp av orenat avlopp under försöksperioden.
 


–  Projektet är unikt på så sätt att kontrollerade försök har genomförts i ett befintligt ledningsnät. Ofta utförs sådana här studier genom att bygga upp ett mindre ledingsnät i labbskala eller genom att göra datorsimuleringar. Har vi förmånen att göra testerna i fullskala, säger Oleksandr Panasiuk.

Man vill undersöka hur små mängder förorenat vatten som sensorer och datorer bakteriella provtagningar kan upptäcka för att med säkerhet kunna se att ett inflöde av avloppsvatten har skett. Detta är inte en helt enkel uppgift eftersom dagvatten innehåller naturliga föroreningar från till exempel fågelspillning, djur och sediment.

Fältstudien har utförts i mellan det nybyggda villaområdet på Kronan och de äldre områdena Lerbäcken/Knöppelåsen i Luleå. Luleå kommun har bidragit till att göra i ordning mätstationerna.

Oleksandr Panasiuk

Panasiuk, Oleksandr - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491656