Hoppa till innehållet
JF
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

PFAS i avloppsvatten och avloppsslam på Uddebo reningsverk, Luleå

Publicerad: 21 oktober 2022

Jonatan Forsberg som har läst civilingenjör naturresursteknik med inriktning miljö och vatten har nu färdigställt sitt examensarbete ”PFAS in a Swedish wastewater treatment plant: An analysis of the effectiveness of major treatment steps on 33 PFAS”.

Arbetet är den initiala delen av en årslång studie där halterna av 33 PFAS föroreningar spåras i avloppsvatten och avloppsslam under reningsprocessen på Uddebo reningsverk.

Resultaten visade att det inte fanns någon tydlig variation i PFAS halter mellan de olika reningstegen. Däremot fanns en tydlig skillnad mellan PFAS som detekterades i avloppsvatten och avloppsslam, där avloppsslam bara hade detekterbara halter PFAS med en perfluorerad kolkedja längre än 6. En tydlig skillnad i halten detekterade PFAS kunde också ses mellan de olika provtagningstillfällen vilket indikerade en möjlig koppling mellan större mängd smältvatten och vissa PFAS. Alla resultat kräver dock fortsatt undersökning för att se om de stämmer för hela 2022 eller bara första vintermånaderna.

Handledare och examinator vid LTU var Kelsey Flanagan respektive Jurate Kumpiene. Examensarbetet genomfördes i samarbete med Luleå kommun.