Hoppa till innehållet

Pilotanläggning med vassbäddar byggs i Luleå kommun

Publicerad: 11 december 2020

Inom ramen för ett Formasprojekt vid VA-teknik, LTU, undersöks möjligheterna att använda våtmarkssystem för små rurala orter i subarktiskt klimat. Dag&Nät kommer att utvärdera vassbäddarnas funktion och reningsförmåga.

Under hösten 2020 har doktoranden Rasmus Klapp tillsammans med Luleå kommun konstruerat ett tvåstegs vassbäddssystem i pilotskala vid reningsverket i Ängesbyn (Luleå kommun). Anläggningen är dimensionerad för tio PE. Systemet används i många mindre orter i Frankrike och ska nu testas i subarktiskt klimat. Avloppsvattnet leds direkt in i det första våtmarkssteget, utan försedimentering och partikulärt material komposterar på ytan vilket gör att slammet inte behöver transporteras. Vassbäddsteknik kräver relativt stora ytor men är tilltalande estetiskt. Fosforrening sker i ett efterföljande apatitfilter som ska installeras nästa år. På grund av teknikens enkelhet har denna systemlösning stor potential i rurala områden i Sverige där enkla, robusta lösningar med god reningsförmåga behövs och som även minskar miljöbelastningen från slamhanteringen. Projektet fokuserar på att optimera reningen av fosfor, kväve, BOD och bakterier men även rening av mikroföroreningar och mikroplast undersöks.

Rasmus Klapp

Rasmus Klapp, Doktorand

Telefon: 0920-491824
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Kontakt

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser