Hoppa till innehållet

Pris till publikation från VA-teknik

Publicerad: 8 september 2022

Forskargruppen mottog 2022 års pris för bästa fallstudie från Journal of Sustainable Water in the Built Environment. Priset delades ut vid EWRI-kongressen i Atlanta, i sessionen för Urban Water Resources Research Council Awards and Lecture.

Den prisade publikationen "Valuing the Multiple Benefits of Blue-Green Infrastructure for a Swedish Case Study: Contrasting the Economic Assessment Tools B£ST and TEEB" handlar om en fallstudie i Luleå som belyser de olika nyttorna av blå-grön infrastruktur som har analyserats med verktygen B£ST och TEEB.

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser